100mariya.com
駅 Eki (Live) – Mariya Takeuchi 竹内まりや
From Album “Souvenir(2000)”