zoox.se
Därför väljer säkerhetsbolaget den svenska molntjänsten
Joakim Arstad Djurberg Reporter Molnet 2018-11-08 11:12 Därför väljer säkerhetsbolaget den svenska molntjänsten Svenska identitets- och säkerhetsbolaget satsar nu stort på City Networks tjänst Compliant Cloud. Facebook 0 Twitter 0 Reddit LinkedIn 0 Totalt 0 Kopiera För Nexus Group är att det en växande del av verksamheten att sälja produkter som en tjänst. För att tillhandahålla dessa tjänster kommer företaget nu att använda City Networks Compliant Cloud, som är en molntjänst för företag med extra tyngd på säkerhet och regelefterlevnad. – Mot bakgrund av den kraftigt ökande efterfrågan på att använda våra säkerhets- och identitetslöningar som tjänst var vi i behov av att hitta en infrastrukturpar..