zon1.se
Irisanalys
Irisanalys är en metod som används sedan flera hundratals år. Iris delas in i områden där organen syns, visar sig akut, subakut, kroniskt, eller degenerativt.