zolfineh.com
مقایسه کاشت مو به روش FUT با FUE - زولفینه
مقایسه کاشت مو به روش FUT با FUE : برای کاشت مو روش های مختلفی وجود دارد که تفاوتی که بین روش های مختلف کاشت مو و ترمیم مو وجود دارد نتیجه و دوام ان میباشد