zoboralja.sk
Jókai Mária köszönőlevelet kapott Nyitra megye elnökétől