znano.st
Revolucionarna genska terapija u liječenju raka donosi nadu
Prva genska terapija za liječenje raka, odobrena u kolovozu od Američke agencije za hranu i lijekove (The Food and Drug Administration, FDA) promijeniti će tretman u liječenju određene vrste raka kod djece i mladih. Promjena proizlazi iz toga što će se...