znano.st
Novi oblik liječenja tinitusa pomaže u nošenju s fantomskom bukom
Pacijenti koji boluju od tinitusa čuju fantomsku buku te ih to zvonjenje u ušima ponekad toliko ometa da se ne mogu koncentrirati. Prema najnovijim istraživanjima, novo liječenje ne smanjuje percepciju buke, nego pomaže da se pacijenti bolje nose s njom...