znano.st
Male količine stresa mogu izoštriti ljudski mozak
Prema novome istraživanju, akutni stres, za razliku od kroničnog, priprema mozak na zahtjevnije zadatke.