znano.st
Dojenje je važno kao prevencija karcinoma kod majki i dijabetesa kod beba
Las Cigarreras djelo je španjolskg slikara Gonzala Bilbaoa nastalo početkom 20. st. Kroz ovalne prozore prolaze lomljive zrake svjetlosti koje se razbijaju u vidljive i sjenom sakrivene dijelove lica radnica u tvornici duhana. U prvom planu izdužene...