znano.st
Moždani valovi Princeza Leia pomažu dok spavamo učvrstiti sjećanja
Kružni valovi električnih impulsa spiralno kruže oko strana naših glava svake noći dok spavamo, pomažući mozgu pohraniti naše uspomene. Nazvani po kultnoj frizuri vodeće dame pobunjenka iz filma Star Wars