znano.st
Ovo su mjere opreza pri korištenju mobilnog telefona
Na stranicama udruge Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja našli smo na korisne podatke poput uputa kako sigurno koristiti mobitel ili pak interaktivne karte koja služi za prijavu upitnih odašiljača u svrhu njihovog nadzora.