znano.st
Nova shvaćanja uzročnosti, slobodnog izbora i zašto se sjećamo prošlosti, ali ne i budućnosti
Teoretski fizičari sa Slobodnog sveučilišta u Bruxellesu, razvili su potpuno simetričnu formulaciju kvantne teorije koja predstavlja preciznu poveznicu između asimetrije i činjenice kako se možemo sjetiti prošlosti, ali ne i budućnosti.