znano.st
Nove čestice pronađene u Velikom hadronskom sudarivaču
Dvije nove, dosad nikad viđene subatomske čestice, pronađene su u Velikom Hadronskom Sudarivaču (eng. Large Hadron Collider, LHC). Ove čestice, čije je postojanje prethodno predviđeno modelom kvarkova, pripadaju istoj skupini čestica kao i dobro poznati...