znano.st
Koradu Korleviću i Anti Radoniću stigla zahvala iz Svemira
Ljudima koji nas inspiriraju ili nam pomažu se često poželimo zahvaliti. Iako je i sama riječ hvala već dovoljna, ponekad je potreba tolika da se napravi i nešto veće. Tako je Stjepan Bedić, napravio lijepu gestu kojom se zahvalio svojim