znano.st
Island je prva zemlja koja će ozakoniti da se rad muškaraca i žena plaća jednako
Već osam godina za redom, ova mala nordijska zemlja je na vrhu Svjetskog ekonomskog foruma u rangu zemalja s najmanjom stopom rodnog jaza.