znano.st
Stvorene elektroničke biljke
Članak objavljen u časopisu Science Advances prikazuje ožičenje, digitalnu logiku te čak i elemente stvorene unutar biljaka, postignuće koje može razviti nove primjene u organskoj elektronici, te nova pomagala u biljnim znanostima.