znak-zapytania.pl
Profesjonalna odzież robocza wysokiej jakości
Kodeks Pracy zawiera przepisy nakładające obowiązek zapewnienia odzieży roboczej pracownikowi w przypadku kiedy osobiste ubrania mogłyby ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu, a także kiedy wymagają teg…