zlkontempo.com
သာမိုင္းခမ္းက ဘာေျပာမလဲ
ပိုက္ထဲေရာက္ေနတဲ့လက္ေတြအမ်ားႀကီးပဲ သူတို႔ဟာအကာအကြယ္မေပးႏိုင္ၾက ပိုက္ထဲရာက္ေနတဲ့လက္ေတြဟာအမ်ားႀကီးပဲ သူတို႔ဟာသူတို႔ကိုသူတို႔မကာကြယ္ႏိုင္ၾက ပိုက္ထဲေရာက္ေနတဲ့လက္ေတြအမ်ားႀကီးပဲ ခုတ္ျဖတ္ၿပီးပိုက္ထဲပစ္ထည့္ထားတဲ့လက္ေတြကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနသူေတြအမ်ားႀကီးပဲ ပိုက္ထဲကဘာေတာ့လ္တ္ဘရက္က္ေတြ... #poetry
zlkontempo