zlkontempo.com
အေလ့မက်တဲ့ပန္းမ်ား
သိမ္းပိုက္ခ်င္တာနဲ႔သိမ္းပိုက္ခံခ်င္တာဟာ လၽွာတစ္ေခ်ာင္းရဲ႕ရင္ခ်င္းဆက္အမႊာပဲ ကဗ်ာနဲ႔တပ္မက္စိတ္တို႔လွပစြာမၽွတေနတဲ့အခါ ႏွလံုးသားရဲ႕ဝိဥာဏ္အမႊာေခၚသံကိုနာခံတတ္ၿပီေပါ့ အို...စူးပါၿပီရဲ႕နာပါၿပီရဲ႕ႏႈတ္လိုက္ရင္လည္းေသပါၿပီရဲ႕ ရူးရပါရဲ႕ျမဴးရပါရဲ႕က်ဴးလိုက္ရင္လည္းႏူးရပါရဲ႕ အၾကည့္တစ္ခ်က္တြင္ပင္လၽွင္... #poetry
zlkontempo