zlkontempo.com
သားရဲ႕ ဦးဆံုးအိမ္
သားအိမ္ထဲမွာ အႀကိတ္ေတြ႕တယ္ ဟုတ္လား လိပ္ျပာဟာ လပတ္လမ္းေၾကာင္းထဲ လြင့္စင္သြားေတာ့တယ္၊ အလင္းထဲ ဝင္လာပါ အျမင္ခံလိုက္ ဝန္ခံလိုက္ပါ အဲဒီ အက်ိဳးအပ်က္လေတြဟာ အဲဒီ အက်ိဳးအပ်က္ညေတြမွာ က်ိဳးပ်က္စြာပဲ သာေနပါဦးမလား စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ညာမေနခ်င္ေတာ့ပါဘူး သားအိမ္ထုတ္လိုက္ရတယ္ ဟုတ္လား... #poetry
zlkontempo