zlkontempo.com
ဘာရယ္မဟုတ္…
အဲဒီေရေအာက္က အဲဒီမွန္ထဲ ဘယ္သူ ဆင္းငုပ္ၾကည့္ေတာ့သလဲ အလြန္႔အလြန္ပဲ ကိုယ္ေတြ ႂကြယ္ဝႏြမ္းပါးခဲ့ၾကၿပီ အဲဒီေရေပၚလည္း ေသးေပါက္ခဲ့ၾကၿပီ ေလးလံတဲ့ အရာတိုင္းဟာ သူ႔ပမာဏရဲ႕ ေရထြက္တယ္ ဥပမာ ထမ္းထားရတဲ့ မျမင္ရတဲ့အရာေပါ့ အိပ္မက္မည္းထဲ ေရမည္းေတြ ေဩာ္...ဒါနဲ႔ ခဗ်ၤားလည္း လက္သည္း ေျခသည္း စိတ္သည္းေတြ... #poetry
zlkontempo