zlkontempo.com
အိုး … ဟိုေဇး၊ ေအး… လီဇားမား၊ လီမား (ပါရာဒိဆို)
နာရီေပၚက ျဖစ္ႏိုင္ေျခအႏွစ္သာရတို႔ရဲ႕ လက္ေရြးစင္ရင္သီးေတြ ႏွင္းခဲအရည္ေပ်ာ္စိမ့္ဝင္မႈမွာ ေတာင့္တင္းကိုက္ခဲေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးကာလဦးစိတ္ရဲ႕ ေလသာေဆာင္တစ္ခု အဲဒီမွာ မင္းရင္ပလာကို ေလထဲဖြင့္ခ်လို႔ ေလထဲကေန မင္းရဲ႕ရင္နံ႔သင္းပ်ံ႕ေတြ ကိုယ့္ဆီပို႔လႊတ္လို႔ အလုပ္သမားေတြရဲ႕... #joselezamalima #paradiso #poetry
zlkontempo