zlkontempo.com
ညေနအကုန္ ညမစုန္မီ သီရရီ
တစ္ေန႔လံုး စုတ္ျပဲခဲ့တာကို စိတ္ခ်လက္ခ် အိပ္တန္းမတက္ခင္ ေနအဝင္က်ီးေတြ ျပန္ခ်ဳပ္လို႔ ရႏိုင္မတဲ့လား မနက္ဖန္အတြက္ အဖိုးအခ ႀကိဳတင္ေပးထားၿပီးသားကို ညက ေဈးလာဆစ္ေနသလို အဲဒီကို ကိုယ္စာမျပန္ႏိုင္ေသးဘူး အဲဒီ ျဖတ္ေမာင္းသြားတဲ့ မီးသတ္ကားသံ သတ္စရာမီးနဲ႔ေတြ႕ၿပီး သတ္ႏိုင္ပါေစ က်ီးသည္းေလးထပ္ဆရာေတာ္ထံ... #poetry
zlkontempo