zlkontempo.com
ဝကၤစြပ္
လို ေတြ႕ၾကံဳျဖတ္သန္းမႈ တစ္ခု ၿပီးတစ္ခု ထဲ ေနာက္တစ္ခု မျဖစ္ေသးခင္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္း အေသခြံတြင္း ပံုရိပ္ဆင္းမ်ား ေသတြင္းထဲ ဘဝျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား တရားပါတယ္ အေသခြံတြင္း လွပေအာင္ ရွင္ျခင္းဖြဲ႕ ပသို႔ဆိုေစျခင္းမ်ား ဇယလ ၂၉ ဇန္ '၁၈ #poetry
zlkontempo