zlkontempo.com
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၂၂-က)
ဖတ္ဘူးတာေလးတစ္ခုပါ။ စာေရးသားျခင္းမွာလမ္းေၾကာင္း ၂ေၾကာင္းခြဲထြက္တယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ဖို႔၊လူမႈလုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ခုခုေဆာင္ရြက္ေစဖို႔၊အသိပညာတစ္ခုခုျဖန္႔ျဖဴးဖို႔ စတဲ့ transactional ေဆာင္တာနဲ႔ ေရးသူရဲ႕အေတြး၊ခံစားမႈတစ္ခုခုဖြင့္ဟေဖာ္ျပဖို႔ ဆိုတဲ့ expressional... #notes #poetry #talkingaboutpoetry
zlkontempo