zlkontempo.com
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၂၀)
စကားေျပကဗ်ာဆိုတာ ဘာလဲ။ အဂၤလိပ္လို Prose poem လို႔ေခၚၿပီး poem prose လို႔မေခၚသလို ျမန္မာမွာလည္း ကဗ်ာစကားေျပ လို႔မေခၚပါဘူး။ ဆိုလိုတာက 'ကဗ်ာ' ဆိုတဲ့နာမ္ကို 'စကားေျပ' ဆိုတဲ့နာမဝိေသသနနဲ႔အထူးျပဳထားတာပါ။ ကဗ်ာအမ်ိဳးမ်ိဳးအစားစားထဲကအမ်ိဳးအစားတစ္ခုေပါ့။ 'ကဗ်ာဟာကဗ်ာပဲ၊... #notes #poetry #talkingaboutpoetry
zlkontempo