zlkontempo.com
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၂)
ရႈပ္ေထြးနက္နဲမွုတစ္ခုခု မပါရင္ အဲဒီကဗ်ာပုဒ္ဟာ ပ်င္းစရာႀကီးပါပဲ။ ရႈပ္ေထြးနက္နဲမွုဆုိတာက Complexity ကို ေျပာတာပါ။ ရိုးစင္းလြယ္ တဲ့ ပို႔ခ် အျဖဴအမဲ ခံယူက်င္ ့ျဖစ္ ေနတဲ့ဒြိစနစ္ binary system ကုိပဲ ကဗ်ာပုဒ္ထဲ သံုးစြဲထားရင္ ဘာမွမထူးျခားတဲ့ ကဗ်ာလိုပါပဲ။ ကဗ်ာေတာ့... #notes #poetry #talkingaboutpoetry
zlkontempo