zlkontempo.com
စနစ္တက်
ဘူဆန္းျမိဳ႕အသြားသံလမ္းတေလ်ာက္ ဘူတာေတြမွာ ေသြးဆာေဇာ္မ္ဘီေတြ သြားလာၾကတယ္။ သားအဖရဲ႕ ေသြးခ်င္းဆက္ထဲက သက္ေသေတြအားလံုး၊ အသက္အရြယ္ေတြရဲ႕ ပါးစပ္ေပါက္ေတြ အစဥ္အလာကို အငတ္ထားလိုက္တယ္ သူဟာ သူ႔အေဖနဲ႔ အလားဂ်စ္ျဖစ္ေနတာမွ စနစ္တက်။ ကိုက္စားလိုက္တယ္ ကိုယ့္အလြယ္ဆံုး ခႏၶာကိုယ္ အစတုန္းက မိမိတို႔ဟာ... #poetry
zlkontempo