zlkontempo.com
ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ရဲ႕ ဂီတ
ကဗ်ာပုဒ္ ပီပီျပင္ျပင္လာဖို႔ စိတ္အလုပ္ရဲ႕ ဂီတ ဘာသာစကားသက္သက္မဟုတ္ဘူး အာ၀ဇၨန္းသက္သက္မဟုတ္ဘူး `ခံစားမႈ´ သက္သက္မဟုတ္ဘူး ကြန္ဆက္ပ္တ္သက္သက္မဟုတ္ဘူး
zlkontempo