zlkontempo.com
အဂၤလိပ္နာမ၀ိေသသန တစ္ခုကစလို႔
မသဲကြဲေသာ။ ၀ိုးတိုး၀ါးတား။ ေရးေရးမွ်သာ။ မေရရာေသာ။ မတိက်ေသာ။ ေယာင္တိေယာင္၀ါး။ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ေသာ။ နားေ၀တိမ္ေတာင္။ မထင္မရွား။ မျပတ္မသား။ မႈန္မႈန္မႊားမႊား။ မႈန္၀ါး၀ါး။ ေရးေတးေတး။ Vague/veig/adj ရဲ႕ ျမန္မာဘာသာျပန္စကားလံုးေတြျဖစ္ပါတယ္။ မေရာရာတဲ့ အရာတစ္ခုကို... #contemporarypoetics
zlkontempo