zlkontempo.com
ေနာက္ထပ္ေနာက္ထပ္ဘယ္ႏွၾကိမ္
ပုစၧာမွာေပးထားခ်က္တစ္ခုလို`ငါ´ဟာေရထဲကခုန္ခုန္ဟပ္တယ္ စစ္အတြင္းအေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ စစ္ရွိဆဲ အာ႐ံုခံစားမႈ သြားရည္က်စရာ အေနအထားေတြေတာ့မဟုတ္(ခဲ့)ရပါဘူး ဘာလိုလို႔ လိုမွန္းမသိ ၊ ေျခာက္သေယာင္းအတိျဖစ္ေနတာ ဘက္စံုကာကြယ္ေနရလို႔ ဘာကို ကာကြယ္ေနရမွန္း မွန္းၾကည့္ေတာ့လည္း မွန္ရာေတြ ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀းရ ဘယ္ႏွၾကိမ္... #poetry
zlkontempo