zlkontempo.com
ပသို႔ဆိုေစ ၊ ပန္းေတြလည္း
မလြဲမေသြပြင့္ၾကရတာပဲ ၊ ပြင့္ေနတဲ့ၾကား တိုက္မိတဲ့ ခလုတ္ ၊ ဓါးထုတ္ခုတ္ပိုင္းပစ္လိုက္တယ္။ စိတ္ပလာက်င္းေသတြင္းထဲ ပစၥဳပၸဳန္အက။ မင္းမွာ ဂတိ ၊ လူမွာသစ္စရာ . . . . ျဖားေယာင္းခံေထာင္းလေမာင္းေက်လက္ေမာင္းေတြ။ တရားမဲ့မႈနဲ႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ကိုယ္၀န္ရတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္မိမႈ။ အိပ္မက္ထဲမွာ... #poetry
zlkontempo