zlkontempo.com
sex toy
မင္းဟာ sex toy ပဲ ၊ ကံ့ေကာ္ရြာ။ ငါ့အာသာရဲ႕ အပိုအတံတစ္ခု ၊ တစ္ေပါက္ ၊ တစ္ေခ်ာင္း ၊ တစ္ခိုက္၊ တစ္ျမိဳက္။ ငါ့ေသြးသားထဲမွာ ငါ့ကိုယားက်ိက်ိမင္းအိပ္ေပ်ာ္ရင္းမက္ေနသံ မင္းႏိုးလာရင္ ငါ့အစိပ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕အလိုတူ shut down သြားၾကတယ္ ယႏၱယားထဲမွာ ငါ့ကို သံ၀ါသျပဳတာ မင္းပဲ ၊ ကံ့ေကာ္ရြာ မင္းရဲ႕... #poetry
zlkontempo