zlkontempo.com
List / Catalogue ကဗ်ာနဲ႔ `ငါ´ ဗဟိုျပဳ
List (သို႔မဟုတ္) Catalogue ကဗ်ာဟာ ကဗ်ာရဲ႕ form ပံုသ႑ာန္ဖြဲ႕စည္းနည္းေတြထဲက တစ္နည္းျဖစ္ပါတယ္။ စာရင္းတစ္ခု ျပဳလုပ္သလိုအခ်က္အလက္ေတြ စီတာျဖစ္ပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ List poem ေတြထဲမွာ အေစာပိုင္းက `ထင္ရွားသည့္အမွတ္အသား´တို႔ ၊`မုတ္ဆိတ္တို႔၏သြားရာလမ္းမ်ား´တို႔ရွိပါတယ္။ `ထင္ရွားသည့္အမွတ္အသား´မွ... #articles
zlkontempo