zlkontempo.com
တစ္ခုစီဟာ သူ႔အေၾကာင္းသူသိသမွ် ထေျပာၾကတယ္
တစ္ခုစီဟာ သူ႔အေၾကာင္းသူသိသမွ် ထေျပာၾကတယ္ ငါ့နာမည္ဟာ `မင္းဟာငါ့ဘ၀ကို လင္းလက္ေတာက္ပေစတယ္´။ အျခားလင္းလက္ေတာက္ပေနၾကတဲ့ ဘာေတြလဲမသိတာငါ့နားမလာၾကဘူး။ ဟိုမွိန္က်သြားတဲ့ တစ္ေယာက္ေျပာခဲ့သလို `ေရႊလက္က အႏူလာထိတာ ဘယ္သူ႔အျပစ္´။ အေမွာင္ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ငါဟာ ဟိုေျပးကပ္ ဒီေျပးေပ်ာက္တဲ့ အရိပ္ပဲ။... #poetry
zlkontempo