zlkontempo.com
စားပြဲတင္ကမ္းေျခတစ္၀က္ ပံုစံငယ္ ၊ ပင္လယ္ေရ ၆”ခန္႔
('၈၀ ခုႏွစ္မ်ား ခင္ေအာင္ေအးသို႔) ေဖၚျမဴလာအရပဲ နားလည္ဖို႔ ေရာက္ရွိလာျပန္တဲ့ညေနခင္းေပါ့ ေျဖရွင္းခ်က္ထက္ ဆင္ေျခဆင္လက္တစ္ခုျပဳဖို႔ အဓိပၸါယ္ပ်ံ႕လြင့္မႈကို စာရင္းစစ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ မ်က္လံုးနဲ႔ၾကည့္လို႔။ ဒီထဲ ငါဘယ္လို၀င္ရမလဲ ၊ ဘယ္လိုအတၳေဗဒေပါက္ထဲ လွ်ဳိသြင္းရမလဲ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈတစ္ခုလို... #poetry
zlkontempo