zlkontempo.com
အံ့ဘြယ္ပဲ ––
'လိုက္ခရာ´ ေျခစြပ္ကေနလြတ္ေျမာက္သြားေအာင္ မိမိဆြဲခၽြတ္ေနတဲ့ ေဟာဒီမိမိရဲ႕ ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္ေပါ့ ၊ အံ့ဘြယ္ပဲ ၊ တစ္ခ်ိန္တုန္းက မိမိရဲ႕ ဘိုးတံကိုင္ခဲ့တဲ့ လက္ရဲ႕ အခုအဆစ္ေရာင္နာျဖစ္ေနတဲ့ လက္ေခ်ာင္းေတြ ၊ ဆီဇာဆိုတဲ့ ခ်ယ္လိုတေယာၾကီးတစ္လံုးရဲ႕ ေက်းကၽြန္ေတြ ၊ ျပီးေတာ့ ေယာဟန္ ဆဘတ္စ္ခ်င္န္ ဘာ့ (က္) သူ႔ရဲ႕...
zlkontempo