zlkontempo.com
ၾကက္ဘဲေစ်းကို အုဋ္နံရံကာလိုက္တယ္
ထံုးျဖဴသုတ္လိုက္တယ္။ ေၾကာက္ေခ်းနံ႔ဟာ စည္ပင္ဝန္းက်င္ရဲ႕ဗဟိုပဲ။ သဒၵါလကၤာရ ၊ အတၳာလကၤာရ ၊ ပါဏာတိပါတာ ၊ တိုက်ိဳဖ႐ိုက္ဒ္ခ်စ္ကင္းန္ ၊ နီလာဒံေပါက္။ ခက္ခဲနက္နဲတဲ့ ခံစားမႈဟာ ၾကက္ဖကိုလည္လွီးလိုက္တာ ေသြးဟာ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မတိတ္ဘူး။ ဖုန္လံုးၾကီးေတြထဲ ၊ ဟုတ္လား။ တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံၾက ၊ ဟုတ္လား။... #poetry
zlkontempo