zlkontempo.com
ဘရန္(ဂ္)လို႔ပဲ ေခၚခဲ့ဘူးတဲ့ သူငယ္ခ်င္း
မေနာေျမကခ်င္ျပည္နယ္ တစ္ေနရာမွာ (တိုက္ပြဲငါးပြဲျဖစ္လွ်င္) `လတ္တေလာ ပဋိပကၡ´တဲ့။ (တစ္ပြဲအလကားေပးမည္)။ ေက်ာင္းတုန္းက သူငယ္ခ်င္း၊ ဘရန္(ဂ္)၊ RASU က။ `ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အထက´ ငါတို႔ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကတယ္။ လက္၀ဲအယူ၀ါဒ ငါတို႔ယံုၾကည္ခဲ့ၾကတယ္။ ေခတ္နဲ႔အညီေပးဆပ္တာ ငါတို႔ေလးျမတ္စြာ။ အဲဒီတုန္းက မဆလ... #poetry
zlkontempo