zimacon.nl
De materiële kosten van een school
In mijn vorige blogs ben ik ingegaan op het verdienmodel van een school en de structuur van de personeelskosten. Vandaag ga ik in op de andere kostencomponent de materiële kosten. We hebben gezien dat de personeelskosten maar heel traag mee bewegen met de vraag naar onderwijs en de vergoedingen van de