zimacon.nl
De personeelskosten van een school
In mijn vorige blog ben ik ingegaan op het verdienmodel van een school en de inherente risico's van dit verdienmodel: één telmoment per jaar en de overheid als disruptor. Ik heb ook verteld dat een school (of een andere organisatie) helemaal geen last hoeft te hebben van de financiële risico's van haar business-