zeemai.com
Thêm một cuối tuần làm việc
Không biết là tuần thứ bao nhiêu từ đầu năm tới nay tôi phải làm việc cuối tuần. Ah mà dùng từ phải thật không phải lẽ, vì có ai bắt tôi đâu, tôi tình nguyện ấy chứ. Có đôi lúc cũng muốn kêu ca khi mỏi lưng, mỏi mắt, nhưng thật bất ngờ với chính mình là tôi hoàn toàn happy với cái sự bận rộn của mình những ngày qua. Đơn giản là mỗi đời người có nhiều giai đoạn sống khác nhau và bây giờ là giai đoạn thật sự bận rộn của tôi. Không có gì tốt hơn là khị bạn mong có nhiều việc để làm thì việc đến dồn dập. Còn kêu ca gì nữa nhỉ, cứ take it và lao đầu vào nó thôi. Không được cái này cũng được cái khác. Không bắt được con tôm hùm thì cũng được vài con tôm sú. Không được nhiều thì cũng được ít. Dẫu gì thì cái trải nghiệm câu tôm ...