zeemai.com
Ngày 21 Tết 2015
Tôi cần nghỉ ngơi. Hay tôi đã nghỉ ngơi quá lâu và bây giờ mới bắt đầu làm việc? Chẳng biết trong ngừng ấy năm tôi đã làm gì để bây giờ tôi mới thấy cuộc sống giờ mới thật sự chuyển động. Hiện tại giống như là tôi đã đang leo lên một cái dĩa xoay và bắt buộc tôi phải tiếp tục chạy, nếu không tôi sẽ bị ngã sập và để chiếc đĩa xoay mình, mà như thế thì sẽ rất chơi vơi. Hôm nay tôi đi dự event tất niên của một công ty, theo dân quảng cáo thì gọi là vendor. Có một mối liên kết kỳ lạ giữa những con người gặp gỡ làm việc cùng nhau và rồi gắn bó.. Cứ mỗi dịp cuối năm bên đó lại mời tôi tham dự cho dù không có dấu hiệu gì tôi sẽ là khách hàng tiềm năng của họ. Không phải bất cứ mối quan hệ xã giao nào cũng vì lợi ích mà ý ...