zeemai.com
Multi exposure – Nhiếp ảnh diệu kỳ.
Tiếc hùi hụi, cả hai chiếc máy ảnh tôi sở hữu đều không có tính năng multi exposure trên máy. Đây là một kiểu chơi với nhiếp ảnh. Đặt các không gian khác nhau với nội dung khác nhau hiển thị trên một tấm ảnh. Cách chụp này mang tính sáng tạo, nhằm tạo nên những hiệu ứng đặc biệt, có khi ngoài sức tưởng tượng. Nói nôm na là lồng ghép các tấm ảnh vào nhau, có thể thực hiện ngay khi chụp hoặc sau đó xử lý bằng photoshop. Kỹ thuật chụp này đã có từ thời chụp máy phim khi người ta phơi sáng nhiều lần trên một tấm phim và bây giờ nó tích hợp sẵn trên nhiều máy ảnh kỹ thuật số mới ra sau này. Mà sao hay thế nhỉ, với máy kỹ thuật số nhìn màn hình còn có nhiều lựa chọn khi sáng tạo, còn chụp máy phim thì tính ngẫu nhiên rất cao. Tất nhiên điều ...