zeemai.com
Đà Lạt – chốn bình yên …
Đi nhiều nơi, đến nhiều nơi, thích đó rồi lại quên đó, cũng không nhiều lắm những chỗ muốn quay trở lại cho dù đã từng rất thích. Có lẽ là không có nhu cầu. Duy có một nơi rất hay nảy sinh như một nhu cầu, đó là Đà Lạt. Không hiểu sao cứ mỗi lần mệt mỏi, cảm giác muốn được thở chậm, lấy lại sự bình yên thì Đà Lạt là nơi nghĩ đến đầu tiên. Điều lạ lẫm là, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy dễ chiụ, cái cảm giác man mát lạnh, thư thái bình yên đó nó khắc vào tâm trí. Vây nên cho dù không bay đến liền không đi thường xuyên cũng không quên được Đà Lạt đẹp, chắc rồi, nhưng sao mà bằng mùa thu Úc, mùa thu Jeju. Cũng chẳng sao, đôi khi yêu một điều gì đó thì không thể lý giải bằng lời. Có 09 lý do để yêu nơi này 01. Ngồi cafe Thanh ...