zebraprikket.dk
Status: Ryd op og ryd ud
Efter nogle måneder er det tid til at gøre status over, hvordan det går med at få ryddet op og ryddet ud.