zdrowieiurodainfo.pl
Nie łącz tych leków z czosnkiem, powoduje szkodliwe interakcje!
Przyjęcie czosnku razem z lekami zawierającymi paracetamol istotnie zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Nadmiar czosnku i aspiryny może wywołać krwawienia.