zdrowieiurodainfo.pl
Cyjanowodór w pestkach
Cyjanowodór jest silnie toksyczną substancją. Może spowodować natychmiastowy zgon. Cyjanowodór w pestkach występuje w postaci związanej.