zdraviportal.ba
Projekt "EU podrška upravljanju migracijama u BIH" - Zdravi Portal
Uz podršku Evropska unija u Bosni i Hercegovini, kroz projekt “EU podrška upravljanju migracijama u BIH”, šest IOM-ovih psihologa je učestvovalo na VI Kongresu psihologa u BIH koji je održan u Banja Luci. Zaključci sa simpozija na temu “Psihosocijalni izazovi i uloga psihologa u procesu miješanih migracija u BiH i regionu” će služiti kao osnovaPročitaj više