zdraviportal.ba
Međunarodni dan sestrinstva: Medicinske sestre i tehničari neizostavan segment zdravstvenog sistema - Zdravi Portal
Svake godine medicinske sestre i tehničari cijelog svijeta obilježavaju 12. maj, u spomen na rođendan Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva, koja je polovicom 19. stoljeća inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnih, te davne 1860. godine u Londonu otvorila prvu školu za medicinske sestre. Svake se godine na ovaj dan zdravstveni profesionalci iPročitaj više